Home

Over ons


Wij van “Vragen en Islam” willen iedereen de gelegenheid bieden om diverse vragen te stellen over de Islam. In een tijd waarin er veel onjuistheden over de Islam wordt verteld, is het voor moslims zeer belangrijk geworden om als reactie hiertegen de juiste informatie te verstrekken. Wij willen middels deze website dit doel dienen.

Het is ons streven om elk gestelde vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Echter, doordat wij ons beroepen op betrouwbare Islamitische bronnen (zoals Es-Suyuti, Buhari, Muslim, El-Askalani, El-Kuduri, Nevevi, El-Munavi, El-Bagavi, Ibn-i Hisham, Beyhaki, Celaleyn, ibn-i Hacer, El-Hatib, Ibni Salah, Ibni Sabit, El-Munzeri, Es-Subki, Mace, Tirmizi, ibn-i Hakem, Ahmed ibn-i Hanbel, Sharani, Ez-Zehebi) kan de beantwoording soms enige dagen op zich laten wachten.

“Vragen en Islam” bestaat uit 2 commissies: een wetenschappelijke commissie en een inhoudelijke commissie. In beide commissies bevinden Islamitische geleerden die deskundig zijn in hun branche.

Wetenschappelijke commissie

Deze commissie bestaat uit deskundige wetenschappers waar we terecht kunnen voor diverse ingewikkelde vragen.

Inhoudelijke commissie

In deze commissie bevinden geleerden die verantwoordelijk zijn voor inhoud van de antwoorden die gegeven worden.

Tot slot willen wij benadrukken dat wij openstaan voor allerlei soorten vragen. Schroom dan ook niet om je vraag te stellen.

 
Share this