Home | De religie

Is God hetzelfde als Allah?


Yazdır
Antwoord: 

Indien we het hier over God hebben als de Schepper van hemelen en aarde, dan is dit hetzelfde als Allah. Indien er andere betekenissen worden toegekend aan God, valt dit hierbuiten en staat het niet gelijk aan Allah. Echter zullen de moslims een voorkeur hebben voor de naam Allah. De reden hiervoor is als volgt:

Het woord ‘Allah’ is een zeer speciale naam van Hem. In de Koran komt dit woord meer dan 2800 keer voor.

De Verheven Allah geeft Zichzelf in het hoofdstuk ‘Oprechtheid’ als volgt te kennen aan Zijn dienaren: Zeg: “Hij, Allah, is de Enige. Hieruit blijkt duidelijk dat Hij zichzelf zo heeft benoemd. Verder zegt Hij in hoofdstuk 17 vers 110:

Zeg: “Roep Allah aan of roep de Barmhartige (al-Rahmân) aan.” Bij welke naam jij Hem ook aanroept, Hem behoren de schoonste namen [eigenschappen] toe...

Als de Verheven Schepper aangeroepen kan worden met de naam ‘Allah’, wat de harten en zielen vult en betekenis geeft aan het bestaan, of met nog 99 andere schone namen, in hoeverre is het dan gepast om Hem met een andere naam aan te spreken.

Het woord God zal nooit de betekenis van het woord ‘Allah’ omvatten, echter als de persoon het wil, kan hij het woord God gebruiken met de intentie dat hij de Schepper bedoelt.

Auteur: Medrese Eindhoven

Bron: https://sorularlaislamiyet.com/allah-cc-icin-tanri-ifadesi-kullanmak-caiz-midir-allah-tealaya-hitab-ederken-tanrim-demekte-bir

Share this