Home | Mensenrechten

Hoe behoren we naar rechtvaardigheid te kijken?


Een mens heeft verantwoordelijkheden jegens zichzelf, zijn familie en samenleving. Om chaos en onvrede in de samenleving te voorkomen, behoort iedereen zijn verantwoordelijkheid te volbrengen en behoort hij aan de zijde van de waarheid plek te nemen.

Wie niet aan de zijde van waarheid plek neemt, berokkend als eerst zichzelf slechtheid toe. Want door dit te doen, helpt hij hen die onrechtvaardig zijn, heeft hij hen als waar laten zien en heeft hij de ongelijkhebbenden als gelijkhebbenden laten zien en is hij hier verantwoordelijk voor.

Onze Profeet (vzmh) heeft aangegeven dat wanneer slechtheden niet met goedheden worden bestreden, ook de goede mensen onder te komen chaos zullen lijden. Iedereen zal dus onder deze chaos lijden (1)

Niet de sterke heeft gelijk, maar wie gelijk heeft, is sterk; dit is wat de Islam voorschrijft. De Islam staat geen enkele onrechtvaardigheid toe. Al brengen wij de rechtvaardigheid niet op zijn plek, in het hiernamaals zal de rechtvaardigheid zijn plek vinden (2)

Wat wij behoren te doen, is altijd aan de zijde van rechtvaardigheid staan. Zoals het in het Koranische vers staat, al is het voor ons nadelig, we behoren ten alle tijden naast rechtvaardigheid te staan (3)

Share this