Home | Het leven

Hoe belangrijk is werken binnen de Islam?


Volgens de Islam is werken, eerlijk je geld verdienen en –volgens het gezegde- bloed, zweet en tranen heilig. Een moslim behoort aan de ene kan dit leven te onderhouden en aan de andere kant voor het hiernamaals te werken. Zodoende behoort hij te proberen op beide levens voorbereid te zijn. Allah zegt in de Quran:

“En dat de mens niet meer kan krijgen dan hetgeen waarnaar hij streeft. En dat zijn streven spoedig zal worden opgemerkt; Dan zal hij er volledig voor worden beloond.” (1)

Persoon die genoegen neemt en wiens daden profijt hebben voor zichzelf, zijn gezin en land, zijn leven heeft betekenis en is belangrijk. Wat nog belangrijker is, is de belofte die Allah maakt voor hen die werken:

“En hun Heer verhoorde hen, zeggende: "Ik zal het werk van iedere werker onder u, hetzij man of vrouw, niet verloren doen gaan…” (2)

Ook de Profeet (v.z.m.h.) heeft het volgende gezegd: “Zonden van een persoon die verwaarlozend is tegenover hen waar hij verantwoordelijk voor is, is als zonde voor hem genoeg”. (3) Ook is het geld dat hij aan zijn gezin uitgeeft, een aalmoes die als beloning aan hem wordt gegeven. (4)

Tot slot gaat geen enkel werk dat wordt verricht, verloren. Alles zegt immers in de Quran het volgende:Tot slot gaat geen enkel werk dat wordt verricht, verloren. Alles zegt immers in de Quran het volgende:

“Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullen worden. Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen. En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen.” (5)

Samengevat met de woorden van de Profeet (v.z.m.h.): “Niemand nuttigt beter dan hetgeen hij voor heeft gewerkt” (6)

Share this