Home

Hoe geeft het gebed de mens rust?


Dagelijks eet, drinkt en ademt men; hier krijgt de mens nooit genoeg van. De reden hiervoor is dat het lichaam hier behoefte aan heeft. Deze behoefte zorgt er voor dat in plaats van genoeg krijgen, men juist hier genot uit haalt. Net zo, behoort het gebed -dat de voeding van het hart, het water van de ziel en de zuurstof van de zintuigen is- men geen kwelling te geven. De kracht van het hart, dat blootstaat aan oneindig veel kwelling, en behoefte aan en verlangen naar oneindig veel genot heeft, kan dit enkel verkrijgen door aan de deur van de Gulle Barmhartige te kloppen, Wiens kracht tot alles toereikend is.

Daadwerkelijk, in dit kortdurende leven is de ziel gehecht is aan vele creaties en vergaat alles op een zeer hoog tempo. Het levenswater dat uit de kraan van de Eeuwig Aanbedene, de Eeuwig Geliefde gedronken kan worden, wordt middels het gebed gedronken.

De ziel wilt het oneindige en is hiervoor ook geschapen en is de weerspiegeling van een Oneindig Wezen en is hij zeer fragiel. De wereld is echter zeer drukkend, pijnigend, bedroevend en kortstondig; hierbij kan men denken aan de dood, ziektes, rampen, oorlogen, enz. De behoefte is er om in een dergelijke situatie gerust te kunnen zijn en kan men enkel met het gebed hierin opluchten. (1)

Het geheim hierachter is namelijk dat de persoon die bidt, weet dat er de Machtige is die alle problemen kan verhelpen en voor alles een oplossing kan bieden. Ook weet degene die bidt dat wanneer dit korte leven ophoudt, de Eeuwige het eeuwige leven zal creƫren, en dus men niet in het niets zal opgaan. Ook achter de smeekbede schuilt dit geheim: hij die smeekbede verricht, weet dat Allah er is (hij richt zich immers tot Hem) en weet dat Hij de Almachtige, de Barmhartige, de Genadevolle is. Het bewustzijn dat alle kwellingen enkel door Allah opgeheven kan worden en men zich dus tot hem richt, geeft men rust.

Share this