Home | Overige

Kunnen wij één van de schone namen van Allah aan onze kinderen geven?


Antwoord: 

Één van de taken van ouders jegens hun kind is het geven van een mooie naam. Want de Profeet (v.z.m.h.) heeft in een Hadith aangeduid dat mensen op de dag des oordeels bij hun naam geroepen zullen worden en om die reden heeft onze Profeet (v.z.m.h.) “Geef jullie kinderen mooie namen(1)  gezegd.

Bij het geven van Allah’s schone namen aan kinderen dient er wel rekening mee gehouden te worden dat niet de speciale namen van Allah op zich aan hen gegeven kan worden. Echter als men toch één van Allah’s namen wilt geven, dan moet het gecombineerd worden door ‘abdervoor toe te voegen, wat ‘dienaar’ betekent. Zoals Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulkadir, Abdullatif.

Share this