Home | Het gezinsleven

Scheiden bij trouwen met alleen fetha dus voor de imam


Yazdır
Antwoord: 

Beste lezer,

Ik ga ervan uit dat jullie een huwelijk hebben gesloten volgens de islamitische principes. Hierbij hebben jullie elkaar geaccepteerd in naam van Allah en conform zijn geboden, in bijzijn van minimaal 2 getuigen en zijn er onderling afspraken gemaakt over hoe en wat omtrent de bruidsschat en zijn er geen belemmeringen welke een huwelijk onmogelijk maken. Verder hebben jullie openheid gegeven aan jullie huwelijk.

Als dit het geval is, kan een dergelijk huwelijk beëindigd worden door ‘talak’ of door ‘fesih’. Dit is mogelijk op een van de volgende manieren:

  1. De man neemt het initiatief om te scheiden.
  2. Nadat de man het recht om te scheiden aan zijn vrouw heeft gegeven, neemt de vrouw het initiatief om te scheiden. Dit recht kan de vrouw verwerven tijdens het huwelijk of erna. (zie el-Bedai’, 3/91-96; ed’durru’l-muhtar, 2/574-578; V. Zuyahlî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/423)
  3. Doormiddel van ‘Lian’. Oftewel een man en vrouw die elkaar verdenken van overspel, zweren elkaar af en vervloeken elkaar.
  4. Wanneer de man van een moslimvrouw de islam verwerpt.
  5. Wanneer een moslimman of moslimvrouw de islam verwerpt.
  6. Wanneer een zoon of dochter door zijn ouders wordt uitgehuwelijkt voordat zij beide de puberteit hebben bereikt. Bij het bereiken van de puberteit hebben zij zelf het recht of ze het huwelijk wel of niet voort willen zetten.
  7. Middels een uitspraak van de rechtbank, wanneer de man en vrouw niet elkaars gelijken zijn en dit leidt tot onderlinge onrust.
  8. Middels een uitspraak van de rechtbank, wanneer er bij de man of vrouw sprake is van een beperking o.i.d. welke het vrijen belemmert.
Share this