Home | Heiligen

Wie was Imam Boehari?


Imam Boehari is de Hadith­geleerde die het welbefaamde boek Sahih­i Boehari heeft geschreven, wat een zeer belangrijk boek is. Zijn officiele naam is Mohammed bin Ismail en zijn bijnaam is Aboe Abdullah. Hij had een hoge graad in de Hadith wetenschappen, en wist samen met de bronnen 300.000 hadith uit zijn hoofd, waardoor hij ook de naam "Imam" heeft gekregen, en omdat hij uit Boehara komt, werd hij Boehari genoemd; zo is hij aan de naam Imam Boehari gekomen. Hij is in het jaar 810 in Boehara geboren en is in 870 in Semerkand in de wijk Hartenk overleden.

Op een jonge leeftijd had hij zijn vader verloren, en begon zijn educatie in Boehara. Zijn moeder, die zeer vroom was, heeft wel moeite gedaan om hem en zijn broertje op te voeden. Vanaf zijn tiende begon hij les te krijgen van de Hadith­geleerden. Nog voor hij vijftien was, kende hij 70.000 hadith uit zijn hoofd.

In de Hadith wetenschappen had hij zich zo snel ontwikkeld dat hij met zijn docenten hierover in debat ging. Zijn meester Dahili heeft met zijn hulp de gebreken in de bronnen gedicht. Op zijn zestiende had hij de boeken van Abdullah bin Moebarek en Weki bin Cerrah gememoriseerd. In de jurisprudentie wetenschappen heeft hij geleerd wat de Muctehid hebben verteld. Vervolgens is hij met zijn moeder en broertje naar Hadj gegaan. Op zijn achttiende heeft hij de preken van de metgezellen en hun volgers verzameld. Van Abdullah bin Zoebeyr el­Hamidi heeft hij de jurisprudentie over de Shafii­leerschool geleerd.

Imam Boehari was zeer slim en had een zeer goed geheugen, waardoor hij de Hadith die hij waarnam, direct onthield.

Share this